Tên các loại tinh dầu bằng tiếng Anh ( Có hình ảnh minh họa)

tên tinh dầu tiếng anh

Việc biết được tên tiếng Anh của các loại tinh dầu giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tra cứu, tìm hiểu thông tin từ các tài liệu tiếng Anh. Kho Tinh Dầu đã tổng hợp tên gọi và hình ảnh của các loại tinh dầu phổ biến trong bảng sau:

Ngoài ra cũng có một số thuật ngữ trong tiếng Anh sau:

  • Essential Oil: Tinh dầu thiên nhiên
  • Fragrance Oil/ Aroma Oils/ Aromatic Oils/ Flavor Oils: Hương liệu/ dầu thơm
  • Perfume Essential oils: Nước hoa tinh dầu
  • Aroma compound: Hợp chất thơm
  • Diffuser Aroma: Máy khuếch tán tinh dầu
  • Essential Oil Lamp: Đèn xông tinh dầu