Chính sách đổi trả

  1. Đổi – Trả Do Sai Hoặc Thiếu Sản Phẩm

Khi nhận được sản phẩm khác so với mô tả trên website hoặc thiếu so với đơn hàng đã đặt, quý khách vui lòng phản hồi lại cho KHO TINH DẦU trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới. Trường hợp, quá thời hạn 48h hoặc đơn hàng đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và quý khách, KHO TINH DẦU sẽ không đồng ý gửi bù sản phẩm trong mọi điều kiện. KHO TINH DẦU sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi về hướng xử lý gởi lại sản phẩm trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. Quý khách có thể gởi yêu cầu cho KHO TINH DẦU tại: Gửi yêu cầu

  1. Trả – Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Do Quá Trình Vận Chuyển

Điều kiện trả sản phẩm: Khi nhận được sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển, quý khách cần phản hồi lại cho KHO TINH DẦU trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới. Trường hợp, nếu đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và khách hàng, KHO TINH DẦU sẽ không đồng ý đổi – trả sản phẩm trong mọi điều kiện. Nếu quý khách vẫn có nhu cầu với sản phẩm, KHO TINH DẦU sẽ hỗ trợ xử lý theo trường hợp: đổi sản phẩm. Nếu khách hàng không còn nhu cầu với sản phẩm, KHO TINH DẦU hỗ trợ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm. 

Phương thức hoàn tiền & Phí xử lý: Quý khách sẽ không bị tính bất kỳ một loại phí nào khi thực hiện giao dịch này, cả phí vận chuyển gửi về cho KHO TINH DẦU. Phương thức hoàn tiền: KHO TINH DẦU tiến hành hoàn tiền theo phương thức chuyển khoản sau khi nhận được sản phẩm trả về của Khách hàng. Thời gian hoàn tiền: KHO TINH DẦU sẽ tiến hành hoàn tiền đến quý khách ngay sau khi quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm đổi/trả hoàn tất. Quy trình này có thể cần khoảng 5 ngày làm việc. Thông tin về thời gian hoàn tiền cụ thể cho từng trường hợp đổi/trả sẽ được cập nhật đến quý khách qua email.

  1. Trả – Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Sản Xuất

Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi sản xuất, KHO TINH DẦU sẽ hỗ trợ dựa vào thời gian quý khách phản hồi thông báo lỗi sản phẩm đến KHO TINH DẦU cụ thể như sau: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm KHO TINH DẦU giao hàng thành công: hỗ trợ đổi mới sản phẩm hoặc trả – hoàn tiền 100% đối với các sản phẩm.


Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách/Điều khoản này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@khotinhdau.com hoặc hotline 0979990333. Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng.
Xem các tin khác:

error: Content is protected !!