ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng này nêu ràng buộc giữa B.J.S.C và bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên website https://khotinhdau.com. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người thao tác các hoạt động có trên website https://khotinhdau.com.

Bằng việc truy cập vào website https://khotinhdau.com đồng nghĩa rằng bạn bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nội dung này có thể được điều chỉnh, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được công khai và tuân thủ phá luật hiện hành.Thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố.
Vì vậy, bạn nên xem lại điều khoản này trước khi truy cập vào website để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Chúng tôi cung cấp thông tin trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có. Vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc Bạn đưa thông tin, hoặc truyền tải dữ liệu (bao gồm video, bài viết, hình ảnh….) thông qua website https://khotinhdau.com.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước. Nội dung này có thể được điều chỉnh, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được công khai và tuân thủ phá luật hiện hành. Thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Và được đăng tải ngay lập tức.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng tại website https://khotinhdau.com của chúng tôi, bên cạnh việc phải tuân thủ các quy định theo Luật An Ninh mạng 2018, Luật dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và các điều luật khác, cũng như các quy định hiện hành. Bên cạnh đó buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

  • Người sử dụng trên 18 tuổi, nếu nhỏ hơn 18 tuổi hoặc trẻ em phải có người (trên 18 tuổi) giám hộ.
  • Thanh toán phí dịch vụ (nếu có)
  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Bằng việc Bạn xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên website https://khotinhdau.com, Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ như vậy khi Bạn sử dụng các Dịch vụ.

Chúng tôi sẽ điều chỉnh và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ để phù hợp với các quy định pháp luật trong từng thời điểm. Và phù hợp với hoạt động của công ty.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên https://khotinhdau.com. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra hoặc/và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ mới nhất.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi
Bạn chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế B.J.S.C, các đơn vị liên quan (nếu có). Khi làm gián đoạn, sử dụng sai mục đích, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi. Và phải bồi thường tất cả các chi phí theo phán quyết của Trọng tài kinh tế hoặc/và Tòa án tại Tp. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi giữ toàn quyền trên website https://khotinhdau.com. Vì vậy, Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi
Việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi sẽ được chuyển đến các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định.
Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vì vậy bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
Ngay lập tức, chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào website https:// khotinhdau.com hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh theo Luật An Ninh mạng 2018, Luật dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và các điều luật khác, cũng như các quy định hiện hành. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:
Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không tiếp tục sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi website https://khotinhdau.com
Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Ghi nhận đóng góp ý kiến

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@bjsc.vn hoặc hotline 0982540049. Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng.
Xem các tin khác: