Infographic: Lịch sử Tinh Dầu

lịch sử của tinh dầu

Tinh dầu là một sản phẩm có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình phát triển của nhân loại. Nó đã xuất hiện từ những nền văn minh đầu tiên của loài người, tinh dầu từng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các đại dịch. Hãy cùng Kho Tinh Dầu tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của tinh dầu qua từng thời kỳ

Tham khảo: https://www.fgb.com.au/