Dầu Nụ Tầm Xuân giá sỉ nhập khẩu chính hãng

1,090,000 

Giá bán sỉ dầu Nụ Tầm Xuân

Mua từ 16-25 kg giá 1,030,000

Mua từ 6-15 kg giá 1,060,000

Mua từ 1-5 kg giá 1,090,000

Sản phẩm không chứa phụ gia, chất độn, hóa chất nguy hiểm và được nhập nguyên chai, can, phuy trực tiếp từ Ấn Độ