tinh dầu organic nhập khẩu

Bảng giá Tinh dầu Organic nhập khẩu. Sản phẩm Tinh dầu nhập nguyên chai, đầu đủ COA/GMP/MSDS của nhà sản xuất. Chúng tôi cam kết giá sản phẩm nhập nguyên còn nguyên siêu niêm phong của nhà sản xuất.

BẢNG GIÁ TINH DẦU ORGANIC

STT TÊN SẢN PHẨM  1 LÍT  5 LÍT  10 LÍT  25 LÍT
1 Organic Cucumber Oil           2.550.000          2.125.000          1.962.000         1.821.000
2 Organic Argan Oil           1.700.000          1.417.000          1.308.000         1.214.000
3 Organic Jojoba Oil           1.640.000          1.367.000          1.262.000         1.171.000
4 Organic Nutmeg Oil           3.540.000          2.950.000          2.723.000         2.529.000
5 Organic Turmeric Black Oil           1.840.000          1.533.000          1.415.000         1.314.000
6 Organic Turmeric Oil           1.720.000          1.433.000          1.323.000         1.229.000
7 Organic Citronella Oil           1.580.000          1.317.000          1.215.000         1.129.000
8 Organic Cajeput Oil           1.840.000          1.533.000          1.415.000         1.314.000
9 Organic Basil Oil              240.000           200.000 185.000 171.000
10 Organic Bay Leaf Oil           3.040.000          2.533.000          2.338.000         2.171.000
11 Organic Bergamot Oil           1.940.000          1.617.000          1.492.000         1.386.000
12 Organic Black Pepper Oil           3.840.000          3.200.000          2.954.000         2.743.000
13 Organic Camphor Oil 840.000 700.000              646.000             600.000
14 Organic Cedarwood Oil           1.240.000          1.033.000              954.000             886.000
15 Organic Cinnamon Leaf Oil           1.720.000          1.433.000          1.323.000         1.229.000
16 Organic Cinnamon Oil           1.480.000          1.233.000          1.138.000         1.057.000
17 Organic Citronella Oil           1.600.000          1.333.000          1.231.000         1.143.000
18 Organic Clary Sage Oil           8.640.000          7.200.000          6.646.000         6.171.000
19 Organic Clove Bud Oil           3.040.000          2.533.000          2.338.000         2.171.000
20 Organic Clove Oil           1.720.000          1.433.000          1.323.000         1.229.000
21 Organic Eucalyptus Citrodora Oil           1.880.000          1.567.000          1.446.000         1.343.000
22 Organic Eucalyptus Oil           2.240.000          1.867.000          1.723.000         1.600.000
23 Organic Geranium Oil           5.640.000          4.700.000          4.338.000         4.029.000
24 Organic Ginger Oil           5.640.000          4.700.000          4.338.000         4.029.000
25 Organic Comp. GF           2.240.000          1.867.000          1.723.000         1.600.000
26 Organic Jasmine Oil        11.240.000          9.367.000          8.646.000         8.029.000
27 Organic Lavender Oil           2.240.000          1.867.000          1.723.000         1.600.000
28 Organic Lemongrass Oil           1.940.000          1.617.000          1.492.000         1.386.000
29 Organic Lemon Oil           1.440.000          1.200.000          1.108.000         1.029.000
30 Organic Lime Oil           2.440.000          2.033.000          1.877.000         1.743.000
31 Organic Mandarin Oil           1.840.000          1.533.000          1.415.000         1.314.000
32 Organic Mentha Citrata Oil           3.040.000          2.533.000          2.338.000         2.171.000
33 Organic Orange Oil           1.280.000          1.067.000              985.000             914.000
34 Organic Palmarosa Oil           2.440.000          2.033.000          1.877.000         1.743.000
35 Organic Peppermint Oil           1.980.000          1.650.000          1.523.000         1.414.000
36 Organic Comp. P               880.000               733.000              677.000             629.000
37 Organic Rose Oil        11.240.000          9.367.000          8.646.000         8.029.000
38 Organic Rosemary Oil           1.880.000          1.567.000          1.446.000         1.343.000
39 Organic Safflower Oil               840.000               700.000              646.000             600.000
40 Organic Saffron Oil        44.240.000       36.867.000       34.031.000      31.600.000
41 Organic Soyabean Oil               720.000               600.000              554.000             514.000
42 Organic Spearmint Oil           1.880.000          1.567.000          1.446.000         1.343.000
43 Organic Tea Tree Oil           2.440.000          2.033.000          1.877.000         1.743.000
44 Organic Thyme Oil           1.940.000          1.617.000          1.617.000         1.492.000
0979990333